Klimaatneutraal

Zogenaamd klimaatneutraal.

Wij zijn sinds 2020 100 procent CO₂-neutraal in Bad Boll. 85 procent daarvan is echt neutraal door onze CO₂-uitstoot daadwerkelijk te vermijden. 15 procent van onze uitstoot is onvermijdelijk en compenseren we bij atmosfair. Daarmee steunen we projecten voor klimaatbescherming over de gehele wereld. Onze visie? De hele waardeketen op weg helpen naar klimaatneutraliteit.

Waarom ‘zogenaamd’ klimaatneutraal?

Heel eerlijk: Volledig klimaatneutraal bestaat niet. Elke economische bedrijvigheid heeft gevolgen voor de natuur. Veel bedrijven pronken met het predicaat ‘klimaatneutraal’ zonder de eigen CO₂-uitstoot werkelijk terug te dringen. Wij vinden dat met compensatie alleen de symptomen worden bestreden van gassen die schadelijk zijn voor de natuur. Waar wij voor staan is werkelijk de oorzaak wegnemen en de uitstoot in de wereldwijde waardeketen terugbrengen naar nul. Wij investeren vier keer zoveel in het voorkomen van emissie als wat het geval zou zijn bij compensatie.

 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid.

Im Januar 2020 sind wir komplett auf Biomethan aus In januari 2020 zijn we volledig overgestapt op biomethaan uit reststoffen. Hiermee vermijden we elk jaar zo'n 2.000 ton CO₂. Dat komt overeen met zo'n 27-35 herbeboste voetbalvelden. Bovendien gebruiken we steeds meer zonnepanelen. 94 procent van ons totale energieverbruik betrekken we van hernieuwbare bronnen.

 

Energie besparen met een gezonde bodem.

Wij verbinden klimaatneutraliteit rechtstreeks met de natuur. Onze biologische teelt verbruikt 30 tot 50 procent minder energie en veel minder water. Onze vruchtbare bodem heeft geen mest nodig en houdt meer koolstof vast.

 

Niet alleen de inhoud telt.

De materialen die we gebruiken, worden zo lang mogelijk gerecycled. Met aluminium tubes uit recyclebaar industrieel afval besparen we 95 procent energie. Wij willen voor 2025 90 procent van ons verpakkingsmateriaal recyclebaar maken.

 

Uit de regio.

Wij telen niet alleen biologisch, maar ook regionaal. 70 % van onze verse planten komt direct uit de regio. Zo profiteert het klimaat van korte transportafstanden. En niet inheemse planten kopen we in volgens het principe ‘zo dichtbij als mogelijk, zo ver weg als nodig.’

 

Heel Dr. Hauschka klimaatneutraal. Maar dan ook echt.

Dat is onze visie. De weg is een proces waar we de hele waardeketen bij betrekken. Voor 2030 willen wij onze uitstoot van broeikasgassen met minstens 85 procent verlagen ten opzichte van het jaar 2019.