Privacyverklaring van Wala Nederland BV

 

Gegevensbescherming

Dr.Hauschka vindt privacy van persoonsgegevens van het grootste belang. Daarom willen wij open en eerlijk zijn wat we met uw persoonsgegevens doen. Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In onze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard.

Wie is de beheer van uw persoonsgegevens?
Het Nederlandse bedrijf Wala Nederland B.V. verkoopt en distribueert in de Benelux Dr.Hauschka producten. Wala Nederland B.V. is de beheerder van uw persoonsgegevens die u ons actief hebt verstrekt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging volgens de AVG.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen binnen Wala Nederland B.V. in ons accounting systeem, ons Customer Relation Management Systeem (CRM), ons Marketing Automation systeem, en onze website. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor diensten die Dr.Hauschka levert.

Indien u van mening bent dat Wala uw gegevens niet correct verzamelt, beheert of verwerkt, kunt u een klacht bij ons indienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beheerder persoonsgegevens

WALA Nederland BV
Verrijn Stuartlaan 48
2288 EN Rijswijk
Nederland

 

Algemeen

De persoonsgegevens van gebruikers die in het kader van onze website en aangeboden diensten en producten worden verzameld bewaard en verwerkt, omvatten voorraadgegevens (bijv. naam en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van verkopers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in het contactformulier).

"Gebruiker" omvat hier alle categorieën personen die worden beïnvloed door de gegevensverwerking. Deze omvatten bijvoorbeeld onze zakelijke partners, consumenten, klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van onze website.

Privacy verklaring

Wij zorgen ervoor dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten,producten en relevante boodschappen.. Eveneens bewaren wij deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Basis (en) voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften van de AVG.

 

Welke rechten heeft u?

a) Recht op inzage

U heeft het recht om gratis informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, schriftelijk informeren welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en ontvangers van uw gegevens, evenals het doel van de gegevensverwerking.

b) Recht op correctie

U hebt het recht om uw gegevens door ons te laten corrigeren in geval van onjuistheden.

c) Recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde te verwijderen. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen onze diensten alleen dan weer worden verstrekt indien opnieuw, pro-actief door u deze gegevens aan ons worden vertrekt. Het recht om te verwijderen geldt niet in de navolgende situaties:

 • U heeft een nog niet afgehandelde zaak met onze afdeling Customer Service;
 • U heeft een nog niet afgeronde bestelling die nog niet geheel of gedeeltelijk is verzonden;
 • U heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Wala, ongeacht de wijze van betaling;
 • U wordt ervan verdacht in de afgelopen 4 jaar misbruik te hebben gemaakt van onze diensten of u heeft in de afgelopen 4 jaar onze diensten misbruikt;
 • U heeft een betalingsschuld die is overgedragen aan een incassobureau;
 • U heeft een kredietaanvraag die in de afgelopen 6 maanden is afgewezen;
 • U heeft een aankoop gedaan zodat we uw gegevens bewaren conform de geldende boekhoud- en fiscale regelgeving.

d) Gegevensoverdracht

U heeft het recht om de verstrekking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te eisen in een formaat dat de overdracht naar een andere locatie of partij mogelijk maakt.

e) Recht van beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben contractuele, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen volgens de huidige stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de regels van de AVG in acht worden genomen en uw persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard en verwerkt. Uw gegevens worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Een van de beveiligingsmaatregelen is de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server. Voor dit doel wordt een 128-bit SSL (AES 128) coderingstechniek gebruikt. Dit omvat uw IP-adres.

 
Uw persoonlijke gegevens worden beschermd op de volgende punten (uittreksel):

a) Behoud van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens
Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor toegang, toegang en toegangscontrole.

b) het handhaven van de integriteit van uw persoonlijke informatie
Om de integriteit van uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor doorvoer en invoercontrole.

c) behoud van de beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie
Om de beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens bij ons te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor het controleren van bestellingen en beschikbaarheid.

De beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we vanwege de onveilige aard van internet de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Als gevolg hiervan is elke overdracht van gegevens van u naar onze website op eigen risico.

Welke persoonsgegevens bewaren wij? Alleen persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden door ons verzameld, bewaard en verwerkt conform de AVG. Maximaal de volgende persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt:

 • (Bedrijfs)naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mail adres;
 • Geboortedatum;
 • Frequentie gebruik Dr.Hauschka producten;
 • Telefoonnummer;
 • BTW Nummer;
 • KvK-nummer;
 • Website.
 • Huidbeelden
 • Voorkeuren
 • Interesses

 

Bescherming van minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun wettelijke voogden. Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd indien deze tenminste 16 jaar of ouder zijn.
Ook deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens deze privacy verklaring.

 

Cookies

Cookieverklaring voor www.drhauschka.nl www.drhauschka.be

Op www.drhauschka.nl en www.drhauschka.be websites van Wala Nederland B.V., maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Instellingen onthouden

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren: een mogelijkheid tot ingelogd blijven de realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

Functioneren van de site

Wij gebruiken cookies om onze site goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee doen wij het volgende: uw naam, e-mailadres en dergelijke zodat u die niet steeds hoeft in te vullen uw taalvoorkeur verzoeken om mee te doen aan enquêtes of nieuwsbrieven te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook en Instagram en deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. Dit tracking cookie kunnen wij ook opvragen wanneer u een andere website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast deze website ook op deze andere website(s) bent geweest. Het over u opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Microsoft Clarity

Op deze website maken wij gebruik van de dienst “Microsoft Clarity” van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 VS (hierna “Microsoft”). Voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag en voor optimaliserings- en marketingdoeleinden worden daarbij verschillende gebruikersgegevens verzameld en opgeslagen.

Deze gegevens zijn nooit tot personen te herleiden en omvatten onder andere informatie over welke tijdzone gebruikers hebben ingesteld, welk besturingssysteem en -platform ze gebruiken, hun geografische herkomst als ze onze website bezoeken, hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's en informatie over de website-interactie (bijvoorbeeld scrollen, klikken en mouse-overs). Deze gegevens kunnen voor hetzelfde doeleinde in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel worden opgeslagen en worden geanalyseerd.

Bij het verzamelen en analyseren van deze gegevens worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de browser van de paginabezoeker. Met deze cookies kan onder andere de internetbrowser worden herkend. De gegevens die met Microsoft-technologieën zijn verzameld, worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem.

Verzamelde gegevens worden mogelijk doorgestuurd naar servers van Microsoft in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben met Microsoft een verwerkersovereenkomst (EU-standaardcontractbepaling (SCC)) afgesloten, waarmee we Microsoft verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te sturen. Toch kunnen we niet 100% garanderen dat uw gegevens veilig zijn omdat de VS op het gebied van gegevensbescherming als een onveilig derde land wordt gezien. Daarom kan het beschermingsniveau van de EU hier ook niet worden gewaarborgd. Om die reden vragen we overeenkomstig art. 49 lid 1 a) AVG nog eens expliciet om toestemming voor de gegevensoverdracht naar de VS via onze consent-banner.

Alle hierboven beschreven vormen van gegevensverwerking, vooral het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u hier ons uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven overeenkomst art. 6 lid 1 sub a AVG. Zonder deze toestemming wordt Microsoft Clarity niet gebruikt als u onze website bezoekt. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Deactiveer de dienst hiervoor in de “Cookie-consent-tool” op de website.

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Microsoft Clarity vindt u op https://clarity.microsoft.com/terms.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt de gebruikerservaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) En dit stelt ons in staat om te bouwen en onze service onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om weer te geven onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Raadpleeg het gedeelte 'Over Hotjar' van de ondersteuningssite van Hotjar voor meer informatie.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies: Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” http://www.consumentenbond.nl/veilig-online/extra/wat-zijn-cookies/ Consumentenbond: “Cookies verwijderen” http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/ 

Gegevensbescherming bij gebruik van de functie voor e-mailmeldingen

Als een product niet voorradig is in onze webshop, bieden wij de mogelijkheid om per e-mail op de hoogte te worden gesteld wanneer het product weer beschikbaar is.

U kunt hiervoor uw e-mailadres invoeren in het veld "Laat mij weten wanneer het artikel beschikbaar is". Door het e-mailadres in te voeren en op de verzendknop te drukken, worden deze gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. In het geval van productbeschikbaarheid, wordt een overeenkomstige melding verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f) AVG met het oog op de melding van productbeschikbaarheid.

Het e-mailadres wordt verwijderd zodra het niet meer nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld. In dit geval is dit het moment van melding van productbeschikbaarheid. Als het product zes maanden nadat je je e-mailadres hebt ingevoerd in de meldingsfunctie nog steeds niet beschikbaar is, wordt je e-mailadres automatisch uit ons systeem verwijderd.

Betrokkenen hebben recht op informatie, verwijdering en correctie van hun gegevens. Bovendien is het op elk moment mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens met het oog op de kennisgeving van productbeschikbaarheid. In dit geval is e-mailmelding niet langer beschikbaar. Hiervoor volstaat het een e-mail te sturen naar het volgende adres: datenschutz@wala.de. Het opgeslagen e-mailadres wordt direct uit ons systeem verwijderd en er wordt geen melding verzonden.

Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat hun gegevens niet op een wettelijk conforme manier worden verwerkt. 

 

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, worden persoonlijke gegevens verzameld. Gegevens die worden verzameld, verwerkt en bewaard zijn e-mailadres, voor- en achternaam, adres, woonplaats, land, geboortedatum en of u al dan niet Dr Hauscka producten gebruikt, evenals voorkeuren, interesses en huidbeeld. Deze gegevens zullen door ons worden gebruikt voor uw eigen promotionele doeleinden in de vorm van uw e-mailnieuwsbrief, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, als volgt: "Ja, ik wil me abonneren op de nieuwsbrief! Ik accepteer het privacy beleid".

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de speciale link in de nieuwsbrief. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefmailinglijst verwijderd en opgenomen in een blokkeringsbestand om de intrekking te garanderen.

Om het verzenden van nieuwsbrieven te continueren, wordt, na uw uitdrukkelijke toestemming, een bulletin-tracking (ook wel webbakens of trackingpixels genoemd) gebruikt. Bij aflevering van de nieuwsbrief kan de externe server vervolgens bepaalde gegevens van de ontvanger vastleggen, bijvoorbeeld de tijd van ophalen, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma (client).

Om de nieuwsbrief te bezorgen, werken we samen met een externe serviceprovider Spotler, Boris Pasternaklaan 16, 2719 DA Zoetermeer. Uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar MailChimp met het doel de nieuwsbrief te verzenden en deze gegevens worden uitsluitend door hen verwerkt volgens onze instructies die zijn vastgelegd in eenverwerkingsovereenkomst overeenkomstig de AVG richtlijnen.

 

Gegevensbescherming bij het koppelen van de resultaten van de online-huidtest aan je klantenaccount

In het kader van de online-huidtest op onze website bieden wij je de mogelijkheid om je huidbeeld te bepalen aan de hand van enkele vragen. Zodra je de huidtest hebt gedaan, zal je huidbeeld worden weergegeven en zullen geschikte producten van Dr. Hauschka worden getoond. Je persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen of geëvalueerd.

Aard en doel van de gegevensverwerking:
Wij bieden je de mogelijkheid om het resultaat van je online-huidtest te koppelen aan je persoonsgegevens in je klantenaccount op basis van twee afzonderlijke toestemmingen:


1. 1. Toestemming om het resultaat van de online-huidtest te koppelen aan je gebruikersprofiel.
Als je na het invullen van de huidtest toestemming geeft voor verdere gegevensverwerking door het selectievakje aan te vinken, wordt het resultaat van de huidtest gekoppeld aan je gebruikersprofielgegevens. Het resultaat van de online-huidtest wordt nadat je toestemming hebt gegeven in je gebruikersprofiel opgeslagen en zal daar op elk moment beschikbaar zijn. WALA Heilmittel GmbH zal je gegevens ook gebruiken voor marketing- en statistische doeleinden, bijvoorbeeld voor geïndividualiseerde productaanbevelingen.


2. 2. Toestemming om je productaankoop te koppelen na aanbeveling van het product op basis van de online-huidtest.

Als je in het winkelmandje toestemming geeft door het selectievakje aan te vinken, zal WALA registreren welke producten je op basis van je online-huidtest hebt gekocht en de daarop gebaseerde productaanbeveling. Deze gegevens worden door WALA Heilmittel GmbH statistisch geëvalueerd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking:
Door het selectievakje aan te vinken, stem je in met de desbetreffende gegevensverwerking. Wij gebruiken de gegevens dus op basis van jouw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) a) AVG.

Doorgifte van gegevens aan derden en derde landen:
gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan derde landen.

Duur van de opslag:
de verwerking ten behoeve van de koppeling vindt plaats totdat je jouw toestemming intrekt of je klantenaccount verwijdert.

 

Wijzigingen van onze privacy verklaring

We behouden ons het recht voor om onze privacy verklaring af en toe aan te passen om te (blijven) voldoen aan de huidige AVG en/of andere wettelijke vereisten. Ook wijzigingen in ons productassortiment of services kunnen aanleiding zijn om onze privacy verklaring te wijzigen. Dit zou bijvoorbeeld de introductie van nieuwe services kunnen beïnvloeden. Uw nieuwe bezoek aan onze website zal dan worden onderworpen aan de nieuwe privacy verklaring.

Bedrijf en handelsmerk

Elk bedrijf of handelsmerk dat hier wordt vermeld, is eigendom van het betreffende bedrijf. Het benoemen van merken en namen is uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Rusland-specifieke bepalingen

Voor gebruikers en bezoekers gevestigd in Rusland geldt dat de informatie en services op onze website niet zijn bedoeld voor inwoners van Rusland die tevens woonachtig zijn in Rusland.

Als u Russisch staatsburger bent van Rusland, wordt u hierbij uitdrukkelijk op de hoogte gebracht dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt via deze website, e-mail of enig ander (digitaal) medium, uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid en risico is. U gaat er verder mee akkoord dat u ons niet verantwoordelijk zult houden voor enige niet-naleving van de wet- en regelgeving in Rusland.