Duurzaamheid Het bedrijf als een weelderige tuin.

Onze werkwijze stond al in het teken van duurzaamheid, lang voordat de maatschappelijke term duurzaamheid zo actueel werd. Natuurlijke kringlopen en de levenskrachtige natuurlijke grondstoffen vormen immers de basis voor onze producten.

WALA kun je zien als een weelderige tuin: wij gaan zorgvuldig en verantwoordelijk te werk, volgen de ritmes van de natuur, hechten waarde aan handwerk en waarderen gezonde compost evenveel als een rijke oogst.

 

 

Duurzaamheid heel concreet

Duurzaamheid is bij ons geen begrip, maar is onmisbaar voor de kwaliteit van al onze producten en dus een alledaags gegeven.

  • Onze grondstoffen zijn bijna uitsluitend afkomstig van gecontroleerde biologische teelt, biologisch-dynamische teelt of van Fair Trade projecten.
  • Wij denken en werken in gesloten kringlopen – bijvoorbeeld bij de watervoorziening, bij recyclebaar verpakkingsmateriaal en bij compostafval na een productieproces.
  • Wij ontzien hulpbronnen waar mogelijk: we gebruiken gecertificeerde groene stroom, doen aan warmteterugwinning en maken gebruik van de temperatuur van de aarde voor de klimaatregeling.

De aarde moet worden beschouwd als een complex organisme, waarin diverse kringlopen door elkaar heen lopen en een systeem vormen. Dit systeem kan echter alleen voort blijven bestaan, wanneer de mens hier verantwoord mee omgaat.

Wij hebben de natuur hard nodig, maar de natuur kan ook van ons profiteren: toen wij in 1955 onze tuin met heilzame planten aanlegden, bestond het terrein uit een drassig grasland met zware kleigrond. Vandaag de dag groeien in deze biologisch-dynamische tuin kostbare heilzame planten. Dit stukje aarde leert ons steeds weer opnieuw hoe we duurzaam met de natuur kunnen omgaan.

 

Duurzame samenwerkingsverbanden wereldwijd

Ook met onze ecologische- en sociale samenwerkingsverbanden streven wij naar duurzaamheid. Sheaboter is bijvoorbeeld afkomstig van een biologisch-dynamisch gecertificeerde coöperatie in Burkina Faso. Onze kostbare etherische rozenolie komt onder andere uit Afghanistan. Daar bieden we nu aan ongeveer 700 biologische boeren een alternatief voor het verbouwen van opium.

Samen met hen werken we aan een gezonde aarde voor onze toekomstige generaties.