Care for what you love

Waarom wij samen op het veld werken. En hier veel uit groeit.

Wij zijn anders. Niet alleen omdat onze verzorgingsproducten hun effectiviteit aan de kracht van planten ontlenen. Maar ook omdat achter alles wat we doen, een idee zit: respect hebben voor elkaar. Een idee dat klein begint en uitgroeit tot iets groots – dit begon allemaal bij dr. Rudolf Hauschka die met plantenextracten experimenteerde en daarbij alles in het oog hield: de hele mens en de hele wereld.

In deze traditie zijn wij ook nu nog overtuigd dat alles met elkaar samenhangt. Dat er zorgzaam moet worden omgegaan met de natuur. Maar ook dat we samen gewoon beter zijn. Aandacht betekent voor ons dat het belangrijk is hoe we met elkaar omgaan: open, benaderbaar en toegankelijk. Dat we de wereld raken en veranderen. Dat door verbondenheid de toekomst groeit. Daarom vragen wij onszelf af: Hoe kunnen wij jou met onze natuurlijke cosmetica ondersteunen? Wat verzorgt jouw huid? Wat heb je voor je selfcare-routine nodig?

Deze houding uit zich ook in de manier waarop we werken en onszelf organiseren: als onderdeel van de WALA-stichting hoeven we geen eigendom te bezitten. In plaats daarvan ontwikkelt de stichting zichzelf liever verder en ondersteunt ze haar partners over de hele wereld, maar ook de circa 1.000 medewerkers bij onze vestiging in Bad Boll. Wij geloven dat wat goed is voor het individu, ook goed is voor het collectief. Dus een succes waar iedereen de vruchten van plukt. Wat daarvoor nodig is? De bereidheid om op elkaar af te stappen. Van elkaar te leren. Duidelijke woorden. En de passie om zich in te zetten voor wat iemand aan het hart gaat. Omdat we het belangrijk vinden om levendige relaties te onderhouden, komen we met elkaar in contact, werken we samen, inspireren we en laten we ons inspireren. Dat is waar het om gaat. Zo werkt onze onderzoeksafdeling met universiteiten samen en wisselen zij resultaten uit. Door samenwerkingen met mensen en projecten aan te gaan die dezelfde waarden hebben. En natuurlijk door de handen in Bad Boll ineen te slaan: wij begrijpen elkaar als team, het werk is meer dan alleen een baan. Wat dat betekent? Wij kennen elkaar bij naam, maken tijd voor elkaar. Wie wil, kan samen euritmie doen. En in de zomer, als de goudsbloem op de velden bloeit, helpen ook medewerkers van de afdelingen marketing en verkoop mee bij de oogst. Omdat wij elkaar helpen en onze band met heilzame planten, die de basis van ons werk vormen, voor ons belangrijk is.

Voor onze partnerschappen wereldwijd betekent respectvol met elkaar omgaan dat we handelsbetrekkingen onderhouden die worden gekenmerkt door wederzijds vertrouwen. Dat we biologische landbouw stimuleren en met renteloze kredieten steunen. Dat we op goede werkomstandigheden, eerlijke lonen en sociale normen letten. Dat partners zichzelf verder kunnen ontwikkelen en economische stabiliteit bereiken die ze onafhankelijk van ons maakt – duurzaam, ook in de toekomst.

Er is een zin die goed omschrijft hoe wij naar relaties kijken: De meest belangrijke persoon is altijd degene die nu tegenover je staat. Wij vinden dit idee prachtig, krachtig, inspirerend. Jij ook?